Se även sektionen Hittat fågel

Att mata fåglar är trevligt, men tyvärr är det lätt att göra fel. I regel behöver inte vilda djur matas av oss människor. Om du ändå vill mata fåglar så mata fåglarna på olika sätt beroende på årstid, läs nedan.

Vinter

Man kan hjälpa vinterfåglarna med stödutfodring då det är svårare för dem att skaffa sig mat under den kallare delen av året. Då är det viktigt att matbehållaren hålls ren, fåglarna ska inte kunna bajsa i maten. Det framkallar smittsamma sjukdomar och kan orsaka epidemier. Om man inte kan hålla ”fågelbordet” rent så är det bättre att låta bli att mata.
Gräsänder föds upp i jaktsyfte i stora antal runt om i landet, dock skjuts det inte lika många. Det har nu resulterat i att det är många gräsänder runt vissa vattendrag, som stannar även under vintrarna då de inte lärt sig vad flyttning är. Under vintern är det mycket svårt att få tag i föda som andfågel och många gräsänder svälter ihjäl. Det kan vara av etiskt syfte att stödmata gräsänder under vinterhalvåret. Om ni stödmatar fåglar under vintern kan ni ge bröd, se dock till att det inte är mögligt vilket sjöfåglar är mycket känsliga för. Stödmata dock helst med korn- eller havrekross under vintertid. Men inte sjöfåglar på sommaren!

Sommar

Fågelbord

Fågelbord är trevligt att ha i trädgårdar eller parker. Under sommaren är det extra viktigt att fågelborden hålls rena och att fåglarna inte kan bajsa i maten. När temperaturen stiger får även farliga mikroorganismer tillfälle att växa till, om fåglarna får i sig tex. frön blandat med bajs kan det orsaka svåra sjukdomsfall och epidemier. Kan du inte hålla fågelbordet rent är det mycket bättre att inte ha något alls. Fåglarna har vanligtvis inga problem med födotillgång under sommarhalvåret.

Sjöfåglar och övriga fågelungar
Under vår och sommar har många människor och familjer intresset att mata sjöfåglar vid vattnet när det är bra väder. Det kanske är extra sött när fågelungarna kommer fram och tar brödbitarna. Tyvärr blir följden när sjöfågelungar föds upp på bröd, eller annan vete – och sockerinnehållande föda att de blir mätta på det. Då kommer de inte att söka och äta sin naturliga föda med nödvändiga näringsämnen och kan därför utveckla en svår vingproblematik, änglavingar. Denna sjukdom är permanent och fågeln kan därmed inte flyga. Mata därför inte fågelungar, låt dem få tag på föda själva med hjälp av deras föräldrar. Fågelungarna kan även bli för tama av kontakten med människor och råka illa ut pga. det. Måsungar ska inte heller stödmatas, deras föräldrar sköter det. Inga fågelungar behöver matas av människor, deras föräldrar gör det.

Kanadagåsunge, frisk

Vuxen kanadagås med änglavingar