Om oss

Stockholms Vildfågel Rehab – SVR är registrerad hos Skatteverket som ideell förening (orgnr 802499-5774).

 

Vi tar emot och rehabiliterar alla rehabiliteringsbara vilda fåglar oavsett storlek och art.

Vi jobbar med att rädda levande och kännande individer och inte enbart specifika arter.

 

Verksamheten består av att vi rehabiliterar skadade och sjuka fåglar med målet att de ska kunna återvända till det vilda.
Fåglar som råkat illa ut på grund av människans förorsak prioriteras högst.

 

Vi är en helt fristående ideell förening. Vi som arbetar i föreningen gör det helt utan någon ekonomisk ersättning.
Vi har inga fasta ekonomiska sponsorer och får inte bidrag från någon myndighet.
Verksamheten drivs huvudsakligen av styrelsen.

 

På vår anläggning, som ligger i Stockholms län, kan vi ta alla arter av vilda fåglar som vistas naturligt i Sverige. Sparv som örn.
Anläggningen har både stora och små voljärer där fåglarna kan flygträna, simma och dyka samt få känna på livet i naturen igen innan frisläppning.

Stockholms Vildfågel Rehab har en egen veterinär och en egen klinik där vi behandlar djurens skador.

 

Inga fåglar bor permanent på anläggningen och vår avsikt är alltid att släppa tillbaka fåglarna i det fria.