Gräsandsunge (älling)

Gräsandshona med sina 12 ällingar

 

Familjen kan ofta ses promenera långa sträckor från boplatsen till öppet vatten, diken eller dammar. Denna promenad kan ibland vara kilometerlång. Ibland händer mycket tragiska olyckor på denna promenad. Honan kan bli skadad eller i värsta fall avlida. I dessa fall måste ungarna få hjälp av en viltrehabiliterare med tillstånd för den aktuella arten. Vid tillfällen då ungarna kläckts fram på en sluten innergård eller annan olämplig plats som gör att ungarna inte kommer vidare måste sakkunnig instans kontaktas för att fånga in familjegruppen – något som är lättare sagt än gjort. Misslyckas man kan det resultera i att honan överger sina ungar. Kontakta därför en sakkunnig instans med erfarenhet av tidigare fall innan ni agerar. Det värsta som kan hända är att mamman blir skrämd och flyger iväg. Då är helt plötsligt ungarna övergivna och situationen blir mycket allvarlig. Försök därför att låta familjen vara ifred och gå inte nära dem!

Hittar man en ensam älling måste familjen lokaliseras! Gräsänder adopterar inte andras ungar vilket betyder att du måste hitta rätt familj. Du ser och hör tydligt om de pratar och svarar varandra. Finner du ingen lösning på situationen, vänligen kontakta oss via jourtelefon 0725695112 med bild och beskrivning enligt instruktioner på telefonsvararen.