Om du har hittat en vild fågel som verkar sjuk eller skadad ber vi dig att klicka på passande länk nedan för att läsa informationen och därefter kontakta oss vid behov på telefon: 072-56 95 112, via sms.

På grund av hög belastning har vi tyvärr ingen möjlighet att komma och hämta djur. Däremot är du välkommen med djuret till vår anläggning efter kontakt med oss. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på alla samtal. När du har tittat på nedanstående info och bedömt att fågeln du har hittat kan vara skadad eller sjuk gör du följande:

 • Ta en bild på fågeln (mobilkamera går bra)
 • Skriv en kort beskrivning om hur fågeln kan vara skadad
 • Skicka det till telefon:072-56 95 112.

Vi kontaktar dig så snart vi kan!

Klicka på den länk som passar:

 1. Hittat fågel april – september
 2. Hittat fågel oktober – mars och vanliga problem
 3. Frågor om matning av fåglar
 4. Återkoppling av inlämnad fågel

Andra län

Ni som inte bor i Stockholms län är självklart välkomna att kontakta oss så hjälps vi åt med första hjälpen och att hitta en rehabiliterare nära er. Se även fliken “Länkar

Lagstiftning för vilda fåglar

Sveriges samtliga fågelarter är fridlysta enligt artskyddsförordningen (2007:845) och fredade enligt jaktlagen (SFS 1987:259) vilket innebär att det inte är tillåtet att fånga eller döda vilda fåglar utan tillåten jakt. Innan du fångar in en vild fågel som du tror är skadad eller övergiven ska du ha pratat med en rehabiliterare med tillstånd för den aktuella djurarten. Kontakta din länsstyrelse för att ta reda på vilka personer som har tillstånd i ditt län. Det går även bra att kontakta oss för rådgivning om du bor på annan ort än Stockholm.

 • Har du hittat ett vilt djur som du antar är skadat ska du genast kontakta en viltrehabiliterare med tillstånd för den aktuella arten för rådgivning. Bedömer rehabiliteraren att djuret är i tillräckligt gott skick ska du lämna platsen och djuret. Skulle du då göra ett omhändertagande av djuret (fånga djuret) kan du begå jakt- och artskyddsbrott.
 • Har du fångat in en vild fågel som viltrehabiliteraren anser behöver rehabilitering så ansvarar du för att djuret ska komma till rehabiliteringsanläggningen. Kan du inte ta den till rehabiliteringsanläggningen och inga andra lösningar kan hittas, måste djuret släppas fritt.  Annars kan det bli jakt- och artskyddsbrott.
 • Vilt (t.ex. vilda fåglar) får inte förvaras hemma hos någon utan ett godkännande av en viltrehabiliterare för den aktuella arten, oavsett 48-timmars regeln. Regeln gäller efter kontakt med viltrehabiliterare.
 • Vilt (t.ex. vilda fåglar) i frilevande tillstånd tillhör ingen även om det skulle uppehålla sig på någons mark.

I Stockholms län finns vi:

Stockholms vildfågel rehab: Tillstånd för samtliga fågelarter som vistas naturligt i Sverige.

Vi samarbetar med Lilla vilthuset i Norrtälje som har tillstånd för t.ex. ekorre, hare, igelkott, fladdermus och tornseglare. Har du hittat ett sjukt eller skadat djur av någon av dessa arter ber vi dig att ringa dem på 076-200 43 63 innan du fångar in djuret!  www.lillavilthuset.se