Stockholms Vildfågel Rehab – SVR är registrerad hos Skatteverket som en ideell förening (org.nr. 802499-5774). Medlemskap finns i följande former:

  • Stödmedlemskap – för privatpersoner, organisationer, företag och föreningar som väljer att bli månadsgivare. Stödmedlemmar äger ej rösträtt vid föreningens årsmöte.
  • Aktivt medlemskap – för volontärer som är aktiva i föreningens verksamhet. Aktiv medlem äger rösträtt vid föreningens styrelsemöten. Styrelsen beslutar om vilka som kan bli antagna för styrelse- respektive volontärarbete i verksamheten.

 

Bli stödmedlem idag!

Payment details
 
 
 
 
 
Total