Viltrehabilitering av fåglar i Stockholms län

Stockholms Vildfågel Rehab är en ideell förening avsedd att ta emot sjuka och skadade fåglar för rehabilitering. Målsättningen är att efter behandlingen frisläppa patienterna för att återgå till fortplantning i naturen. Vi agerar i enlighet med gällande djurskyddslag samt vårt tillstånd från Länsstyrelsen som medger ”att omhänderta och hålla samtliga fågelarter som förekommer naturligt i Sverige”.

Vi tar emot och rehabiliterar alla rehabiliteringsbara vilda fåglar oavsett storlek och art. Vi samverkar med Polismyndigheten och SVA – Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

 

 

Följ oss på Facebook

KIDNAPPA INTE MIG FRÅN MINA FÖRÄLDRAR!Måsfåglar bygger bon på bryggor, båtar, stolpar, klippväggar eller hustak. Efter cirka 4 veckors ruvning kläcks äggen och därefter är det dags för måsungarna att ta sina första steg i utvecklingen, nämligen att flytta hemifrån! Ungarna lämnar boet direkt och det innebär ofta att de hoppar ned från exempelvis 6:e våningen. Hoppet genomförs i precis rätt ögonblick när ungarnas vikt, storlek och skelett är redo för att klara av hoppet. Det är tyvärr vanligt att människor lyfter tillbaks ungarna till sina bon trots att de inte längre ska vistas där. Måsungen tvingas då göra ett nytt försök att hoppa ned på marken och det är inte säkert att förutsättningarna några dagar senare är lika goda. I samband med detta kan allvarliga skador på ben och vingar uppstå.Det är vanligt att mindre skador uppstår i samband med dessa höga hopp. En haltande liten måsunge kan alltså vara fullt normalt, särskilt om måsen faktiskt nyttjar benet i sin framfart. Då rör det sig sannolikt om en lättare stukning av benet som ofta självläker. Men om benet släpar i backen och inte kan användas ser vi att ni omedelbart kontaktar oss. Skicka SMS med bild följt av en kortare beskrivning av ärendet till 0725695112. Med din bild kan vi artbestämma, åldersbestämma och preliminärbedöma den eventuella skadan på fågeln.Notera att det är fullt normalt att måsfåglar befinner sig på marken under flera veckor. De blir flygfärdiga efter 4-8 veckor beroende på arttillhörighet. På marken lär sig ungarna att flyga, framskaffa mat och lära sig sociala beteendemönster. Allt detta får ungen lära sig av sina föräldrar. En människa kan aldrig ersätta fågelns föräldrar! KIDNAPPA ALDRIG FRISKA FÅGELUNGAR FRÅN SINA FÖRÄLDRAR. Förhållandevis ofta vandrar de ofta nyfikna små dunbollarna till olämpliga platser, parkeringar, trafikerade vägar, innergårdar och balkonger. Uppstår en sådan situation bör du förflytta måsungen till en lämpligare plats. Gör detta väl synligt för ungens föräldrar. Tänk på att iaktta försiktighet vid flytt av måsungar; föräldrarna är mycket beskyddande och uppfattas ofta som oerhört aggressiva. I själva verket flygmarkerar föräldrarna endast i luften och går aldrig till fysiskt angrepp. Undantaget gäller trutar (stora måsar) där användande av paraply förespråkas.Bli månadsgivare idag. Stöd vår verksamhet under den här ansträngda tiden. Vi som arbetar inom verksamheten gör detta ideellt och oavlönat. svr.nu/manadsgivare/ <3 Tack för ditt stöd! 🙂 ... See MoreSee Less
View on Facebook

Följ oss på YouTube