Matning av fåglar
Det kan vara både trevligt och hjälpsamt att mata vilda fåglar. Men det finns en hel del saker man måste känna till och ta hänsyn till.

 

Viktigt att tänka på

Anpassa utfodringen till årstiden och erbjud inte livsmedel som fåglarna kan ta skada av. Oavsett tid på året är det mycket viktigt att upprätthålla en god hygien runt fågelbord och vattenbad, både för din och fåglarnas säkerhet. Mat- och vattenstation ska vara fria från vassa kanter, lätta att rengöra samt utformade på ett sätt som förhindrar att fåglarna bajsar i mat/vatten. Det är nämligen i fåglarnas avföring som virus och parasiter kan spridas vilket kan leda till svåra och dödliga sjukdomar, exempelvis papegojsjuka, poxvirus, salmonella och gulknopp. Under sommarhalvåret är hygien och utformning av mat- och vattenstation extra viktigt att tänka på eftersom höga temperaturer gynnar mikrobakteriell tillväxt.

Se till att fodret som du använder är av god kvalité. Använd inte fodret om det är blött, mögligt eller luktar illa. Låt inte foderspill ligga på marken eftersom risken är stor att den kontamineras med avföring. Använd gärna en uppfångare med fint nät under utfodringsplatsen eller lägg ut granris som förhindrar att fåglarna äter direkt från marken. Foderspill kan locka till sig sorkar, möss och andra gnagare.

Vid misstanke eller konstaterande av sjukdomsfall vid mat- och vattenstation ska utfodringen upphöra under minst två veckor. Se till att all utrustning och ytor rengörs mycket noggrant.

 

Vintertid 

Under vinterhalvåret kan du stödutfodra fåglarna eftersom de har svårare att framskaffa mat. Det är vanligt att det samlas många gräsänder runt vattendrag under vintern. De har ofta mycket svårt att få tag på föda och många svälter tyvärr ihjäl. Många gräsänder föds upp av människor för att sedan släppas fria i jaktsyfte. Dessa änder har inte lärt sig vad flyttning innebär och det finns därmed etiska skäl till att stödmata dem under vinterhalvåret. De ska dock inte stödmatas under sommaren.

 

Småfåglar

  • Talgbollar
  • Nötter
  • Fågelfrön
  • Frukt (uppskattas av koltrast, björktrast och sidensvans, i synnerhet äpple)

 

Klipp bort nätet och servera i talgbollsautomat! Talgbollar kan bli en dödsfälla för fåglarna som lätt trasslar in sig i plastnätet.
Exempel på dålig fågelstation. Fåglarna kan lätt bajsa i maten och därmed sprida sjukdomar.
Exempel på bra fågelstation. Fåglarna kan inte sitta och bajsa i maten.

 

 

 

Sjöfåglar   

  • Havre- och kornkross
  • Sallad
  • Fågelfrön (dock ej oskalade solrosfrön på grund av risken att dess vassa toppar har sönder skinnet i fågelns kräva när den är fylld med frön av denna sort)

 

Skadliga livsmedel att undvika p.g.a. toxicitet

  • Avokado (innehåller ämnet persin som finns i avokadofruktens blad, bark, skal, fruktkött och kärna)
  • Choklad (innehåller koffein/kakao)

 

Vår och sommar

Sjöfåglar och övriga fågelungar 

Inga fågelungar behöver matas av människor, då deras föräldrar sköter om det. Det är bättre att låta dem lära sig att få tag på föda själva med hjälp av sina föräldrar. 

När de får mat av människor blir fågelungar snabbt tama och de kan råka illa ut på grund av det. Fågelungarna riskerar även att bli sjuka om de får i sig för mycket bröd, eller annan vete – och sockerinnehållande föda under sin uppväxt. Eftersom de blir mätta på det slutar de söka efter, samt äta sin naturliga föda som innehåller livsviktiga och nödvändiga näringsämnen. Detta kan i sin tur göra att fågelungarna utvecklar en svår vingproblematik, änglavingar, som är ett permanent syndrom som gör att fågeln aldrig kommer kunna flyga. Vuxna sjöfåglar behöver inte ta skada av någon enstaka brödbit, dock är de känsliga för mögel.

 

 

Kanadagås med änglavingar

Kanadagås med änglavingar