Stockholms Vildfågel Rehab är en ideell förening avsedd att ta emot sjuka och skadade fåglar för rehabilitering. Målsättningen är att efter behandlingen frisläppa patienterna för att återgå till fortplantning i naturen. Vi agerar i enlighet med gällande djurskyddslag samt vårt tillstånd från Länsstyrelsen som medger ”att omhänderta och hålla samtliga fågelarter som förekommer naturligt i Sverige”.

Föreningens anläggning ligger i Österåkers kommun men tar emot patienter från hela Sverige. Till oss är du välkommen med en sjuk eller skadad vild fågel som är rehabiliteringsbar oavsett storlek och art – stadsduva som havsörn. Vi arbetar med att rädda levande och kännande individer och inte enbart specifika arter.

SVR grundades år 2014 av Victor Persson och Lars Persson. Dessa är verksamhetens fågelrehabiliterare och har genomgått adekvat utbildning för denna roll. Utöver fågelrehabiliterarna har vi ett flertal volontärer och två veterinärer involverade i verksamheten – alla som arbetar inom vår verksamhet gör detta helt utan lön eller styrelsearvoden.