Stockholms Vildfågel Rehab – SVR är registrerad hos Skatteverket som ideell förening (orgnr 802499-5774). Vi hjälper alla vilda fåglar som är skadade eller sjuka. Till oss är du välkommen med en sjuk eller skadad vild fågel som är rehabiliteringsbar oavsett storlek och art, stadsduva som havsörn. Vi jobbar med att rädda levande och kännande individer och inte enbart specifika arter.

Stockholms Vildfågel Rehab grundades för 4 år sedan av Victor Persson och Lars Persson. Dessa är verksamhetens fågelrehabiliterare och har genomgått adekvat utbildning för detta. Utöver fågelrehabiliterarna är tio volontärer och två veterinärer involverade i verksamheten.

Laboratorium
I anläggningens laboratorium kan vi provta patienter för allmänblod, tester för trichomonas, svabb för insändning av provtagning samt diverse odlingar och mikroskopisk undersökning av parasitiell förekomst. Vi har även en egen ultraljudsutrustning.

Styrelsen för Stockholms Vildfågel Rehab består av nedanstående;
Ordförande Victor Persson
Vice ordförande Cecilia Igelström
Kassör Lars Persson
Sekreterare Stefan Lindström
Styrelseledamot Andréas Forsman
Suppleant Anna Maria Persson