Klicka på passande bild nedan för att läsa informationen och därefter kontakta oss vid behov på telefon 072-56 95 112 via SMS.

 

SVAN PÅ ISSvan på-is

FÖNSTERKOLLISIONFönsterkollision fågel

VINGSKADOR Gås med änglavinge

 

HALTANDE FÅGEL

AVLIDEN FÅGELAvliden fågel

FÅGEL PÅ OLÄMPLIG PLATS Fågel på olämplig plats

 

KATT- OCH HUNDBETTKatt som fångat en fågel

 

FÅGELUNGARFågelunge blåmes