Välj belopp

Andra sätt att ge

SVR är en ideell förening med tillstånd att ta emot samtliga fågelarter som förekommer naturligt i Sverige. Vi får inga fasta kontinuerliga bidrag från varken kommuner, föreningar eller myndigheter utan är således beroende av dig som läser detta. Vill du göra skillnad och hjälpa tusentals fåglar att återfå hälsan efter sjukdom eller skada? Skänk verksamheten en gåva. Våra patienter är beroende av din hjälp för att kunna släppas tillbaks i det fria. Alla som arbetar inom vår verksamhet gör detta utan lön eller styrelsearvoden – detta innefattar samtliga volontärer och även våra veterinärer. Stöd vår verksamhet enligt nedanstående alternativ:

  • Gåva via Swish till; 123 281 19 58
  • Gåva till Pluisgiro 79 18 45-1 (ange “gåva” i meddelandefältet)
  • Gåva till bankgiro 5100-3788 (ange “gåva” i meddelandefältet)