Vill du göra skillnad och hjälpa tusentals fåglar att återfå hälsan efter sjukdom eller skada? Ditt arv kommer att hjälpa våra patienter i generationer framöver. Genom att testamentera till Stockholms Vildfågel Rehab lever ditt engagemang för nödställda fåglar vidare.

SVR är en ideell förening med tillstånd att ta emot samtliga fågelarter som förekommer naturligt i Sverige. Vi får inga fasta kontinuerliga bidrag från varken kommuner, föreningar eller myndigheter. Våra patienter är beroende av din hjälp för att kunna släppas tillbaks i det fria. Alla som arbetar inom vår verksamhet gör detta utan lön eller styrelsearvoden – detta innefattar samtliga volontärer och även våra veterinärer. Tänk på att ett testamente måste uppfylla flera kriterier för att vara giltigt. Använd någon av våra mallar i länken nedan:

Klicka här för att ladda ned mall