Stockholms Vildfågel Rehab arbetar med viltrehabilitering av sjuka och skadade fåglar. Är fågeln avliden är det inte någonting som vi hanterar. Hittar du en avliden fågel finns det några saker du bör tänka på:

 

Tillhör fågeln statens vilt? – Se information här –  Ett antal däggdjur och fågelarter med särskilt högt naturvärde ingår i begreppet “statens vilt”. Om djur av dessa fredade arter hittas döda eller dödas ska det snarast möjligt anmälas till Polismyndigheten på 11414 för vidarebefordran till Naturhistoriska riksmuseet eller Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Är fågeln ringmärkt? Om fågeln är ringmärkt bör du rapportera in fyndet till Ringmärkningscentralen – här –.

Har du hittat en ansamling av döda fåglar? Om flera fåglar hittas avlidna inom samma geografiska område bör du kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Undvik direktkontakt med kadaverna då det kan röra sig om sjukdom.

 

Om fågeln inte tillhör statens vilt tillfaller det döda djuret markägaren. Den absolut bästa åtgärden är att låta den ligga kvar då den ger föda åt andra djur. Vill man inte göra detta kan man gräva ned djuret alternativt lägga det i en plastpåse för att sedan kastas bland brännbart avfall.