Fönsterkollision fågel
Många fåglar avlider direkt efter en svår huvudtrauma, läs sidan AVLIDEN FÅGEL för mer information.

Det är inte ovanligt att fåglar flyger in i fönster eller bullerplank. I de flesta fall drabbas fågeln av en lättare hjärnskakning efter en kollision/trauma mot huvudet. En fågel som drabbats av detta måste ges rätt förutsättningar för att kunna återhämta sig. Ju mindre man gör desto bättre blir ofta resultatet. Det är oerhört viktigt att man INTE ger mat, vatten eller på något annat sätt interagerar med fågeln, då detta förlänger återhämtningen och i många fall förvärrar prognosen för fågeln. För en vild fågel är människans närvaro en mycket hög stressfaktor. Beroende på om huvudtraumat är av lätt eller svår karaktär tar det olika lång tid för fågeln att återhämta sig. Det kan röra sig om allt från 10 minuter till 10 timmar.

Låt fågeln först vila ostört under minst 3 timmar. Efter detta kan man nämligen utesluta att det rör sig om en lättare hjärnskakning och sedan gå vidare med första hjälpen-åtgärder.

 

När ska man ingripa och på vilket sätt?
Man bör omgående förflytta fågeln till en lämpligare plats om det finns risk för att den kan bli störd på den aktuella platsen. Man kan även ta en kartong och ställa upp och ned över fågeln, dock med ett utklippt hål där den kan ta sig ut på egen hand när den kvicknar till. Med den här åtgärden hjälper du fågeln att vila på en lugn, mörk och mindre utsatt plats. Det gör även att naturliga rovdjur men även exempelvis hund/katt får svårare att upptäcka den.
Även svanar kan flyga in i fönsterrutor. Bilden visar ett avtryck på en balkongdörr efter kollision.

 
Står fågeln upp på båda benen och ser allmänt trött ut? Kanske blundar den med ena ögat? Eller sover med huvudet under ena vingen? Det här är tydliga symptom på hjärnskakning av lite svårare karaktär. Då är åtgärden att låta den vila ytterligare några timmar.
 
Ser det ut som att vingen är bruten? Hänger den ned med vingarna? Har den dålig balans och motorik? Det är ofta tecken på en tillfällig neurologisk påverkan vilket är helt normalt vid huvudtrauman. En fågel i det här tillståndet kan ibland behöva sätta ned vingen för att på så sätt kompensera för dålig balans. Vingen behöver alltså inte vara bruten. Ser du blod eller andra okulära skador? Ta i sådana fall kontakt med oss direkt! Se anvisningar nedan.
 
 
Är fågeln kvar efter minst 6 timmars vila?
Då är det dags att kontakta en viltrehabiliterare med tillstånd för den aktuella arten! Först nu finns det alltså skäl att omhänderta fågeln. Placera fågeln i en kartong och stäng locket. Tvångsmata inte fågeln, ge inte vatten eller interagera med den.
 
Skicka en bild och beskrivning av ärendet via SMS till telefonnummer 0725695112.