Om man hittar en ensam gässling är det först viktigt att artbestämma den då det finns en förväxlingsrisk mellan kanadagässlingar och gråsgässlingar. Oftast är föräldrarna i närheten och därför är det viktigt att man inte tar en gässling direkt även om den verkar vara ensam.

 

Vitkindadgas-unge
Vitkindad gässling
Vitkindad gås vuxen (Branta leucopsis)
Kanadgås-unge
Kanadagässling
Kanadagås vuxen (Branta canadensis)
Gragas-unge
Grågässling
Grågås vuxen (Anser anser)

Om man hittar en misstänkt övergiven eller ensam gässling försök först att lokalisera närmaste familj och testa att utplacera den i närheten. Ett bra test för att se om det är rätt familj är att man visar upp ungen och om familjegruppen reagerar och visar intresse när den piper är det förmodligen rätt familj. Skulle de inte reagera får man söka vidare, även på gräsytor i anslutning till större diken eller dagvattendammar. Skulle man inte lyckas hitta rätt familj måste man kontakta oss för rådgivning.

Viktigt med gässlingar är att det finns en oerhört stark präglingsrisk så man ska interagera så lite som möjligt med den efter omhändertagandet. Placera den i en kartong eller en pappkasse med stabil botten och försök ha den där den verken ser eller hör människor tills dess en viltrehabiliterare kan besluta om åtgärd. Det är viktigt att undvika att hålla gässlingen i handen eftersom oljor/fett från huden kan försämra gässlingens dundräkt.