Det kan finnas flera orsaker till varför en fågel haltar. Det är absolut nödvändigt att fastställa orsaken innan vi kan göra en bedömning om lämplig åtgärd. Det kan röra sig om en gammal skada/fraktur som har läkt fel men det kan också vara en färsk skada som måste behandlas veterinärmedicinskt.
 
  • Kan du se någon fiskelina/skräp eller liknande som påverkar fågelns rörelseförmåga?
  • Kan du se någon svullnad eller förändring i färg jämfört med det andra benet?
  • Finns det blodbesudlingar?
  • Hänger benet lealöst?
 
Om svaret på ovanstående frågor är nej rör det sig mest troligt om en gammal skada som har läkt fel. Det händer när en skadad fågel inte kan fångas in i tid och där skadan läkt ihop utan fixering/bandage. Det finns tyvärr ingen behandling att tillgå när skadan redan har läkt, fågeln har i regel ingen smärta och lär sig ofta att kompensera för sitt rörelsehinder. Det här är väldigt vanligt bland gräsänder och andra sjöfåglar.
 
Kan du se fiskelinor, trådar eller skräp? Blod eller svullnad? Hänger benet lealöst, alltså fågeln kan inte använda benet överhuvudtaget? Skicka en bild och beskrivning av ärendet via SMS till telefonnummer 0725695112.
Det är vanligt att måsfåglar haltar eftersom de ofta hoppar ner från höga hustak. Skicka bild och gärna en video så att vi ser måsens rörelsemönster. Vi gör en bedömning om skadan är av sådan karaktär att den måste omhändertas från sina föräldrar. Ofta rör det sig om lättare stukningar som självläker.