Matning av fåglar

Det kan vara både trevligt och hjälpsamt att mata fåglar, men i regel behöver vilda djur inte matas av oss människor. Vill du ändå mata kan det vara bra att tänka på att anpassa utfodringen efter årstid samt se till att erbjuda fåglarna livsmedel som de inte tar skada av.

 

Viktigt att tänka på

Oavsett tid på året så är det mycket viktigt att upprätthålla en god hygien runt fågelbord och andra platser där man matar fåglar. Fågelmatare, bord och andra matningsstationer ska vara fria från vassa kanter, lätta att rengöra samt utformade på ett sätt så att fåglarna inte har möjlighet att sitta och bajsa i maten. Får fåglarna i sig frön blandat med avföring kan det orsaka svåra sjukdomsfall och epidemier. Under sommaren är hygien och utformning av matplatsen extra viktig att tänka på då höga temperaturer snabbt ger farliga mikroorganismer tillfälle att växa till.

Se till att fodret du använder är av god kvalitét och släng sådant som är blött, mögligt eller luktar illa. Låt inte foderspill ligga på marken där risken är stor att den blandas med avföring, foderspill kan även locka till sig sorkar, möss och andra gnagare. Använd en uppfångare med fint nät under utfodringsplatsen eller lägg ut granris som förhindrar att fåglar äter från marken. 

Vid misstanke eller konstaterande av sjukdomsfall vid utfodringsplatsen ska utfodringen upphöra under minst två veckor, samt se till att all utrustning och ytor rengörs noga.

 

Vintertid 

Under vintern kan du hjälpa vinterfåglarna genom stödutfodring då de har svårare att skaffa sig mat under den kallare delen av året. 

Det är vanligt att man ser många gräsänder samlas runt vattendrag under vintern och de har ofta mycket svårt att få tag på föda och många svälter tyvärr ihjäl. Detta på grund av att gräsänder föds upp i stora antal runt om i landet i jaktsyfte, men det skjuts inte lika många. Dessa änder har inte lärt sig vad flyttning innebär, därmed finns det även etiska skäl till att stödmata dem under vinterhalvåret. De behöver dock inte stödmatas under sommaren

Under vintern kan man mata sjöfåglar med:     

  • Havre- och kornkross
  • Sallad
  • Fågelfrön (dock ej oskalade solrosfrön på grund av risken att dess vassa toppar har sönder skinnet i fågelns kräva när den är fylld med frön av denna sort)

 

Småfåglar brukar uppskatta:

  • Talgbollar (ges med fördel utan plasthölje i talgbollsautomat)
  • Nötter
  • Fågelfrön (dock ej oskalade solrosfrön på grund av risken att dess vassa toppar har sönder skinnet i fågelns kräva när den är fylld med frön av denna sort)

 

Vår och sommar

Sjöfåglar och övriga fågelungar 

Inga fågelungar behöver matas av människor, då deras föräldrar sköter om det. Det är bättre att låta dem lära sig att få tag på föda själva med hjälp av sina föräldrar. 

När de får mat av människor blir fågelungar snabbt tama och de kan råka illa ut på grund av det. Fågelungarna riskerar även att bli sjuka om de får i sig för mycket bröd, eller annan vete – och sockerinnehållande föda under sin uppväxt. Eftersom de blir mätta på det slutar de söka efter, samt äta sin naturliga föda som innehåller livsviktiga och nödvändiga näringsämnen. Detta kan i sin tur göra att fågelungarna utvecklar en svår vingproblematik, änglavingar, som är ett permanent syndrom som gör att fågeln aldrig kommer kunna flyga. Vuxna sjöfåglar behöver inte ta skada av någon enstaka brödbit, dock är de känsliga för mögel.

 

 

Kanadagås med änglavingar

Kanadagås med änglavingar