Se även sektionen Hittat fågel

Frågor om matning av fåglar. (finns som rullgardin i ”hittat fågel” )

Att mata fåglar är trevligt och hjälpsamt, men tyvärr är det lätt att göra fel. I regel behöver vilda djur inte matas av oss människor. Men vill du mata fåglar så ska matningen anpassas efter årstid, se nedan.

Fågelbord

Fågelbord är trevligt att ha i trädgårdar eller parker, dessa ska dock kunna hållas rena från fåglars avföring. De ska vara utformade på så sätt att inte fåglarna kan bajsa i maten. Under sommaren är det extra viktigt att fågelborden hålls rena och att fåglarna inte kan bajsa i maten. När temperaturen stiger får farliga mikroorganismer tillfälle att växa till. Om fåglarna får i sig tex. frön blandat med bajs så kan det orsaka svåra sjukdomsfall och epidemier. Kan du inte hålla fågelbordet rent är det bättre att inte ha något alls. Fåglarna har vanligtvis inga problem med födotillgång under sommarhalvåret. Bollar med fågelmat kan hängas upp vintertid, se då till att ta bort plasten som blir kvar när maten är slut. Den plasten kan djur fastna i.

Vintertid

Man kan hjälpa vinterfåglarna med stödutfodring då det är svårare för dem att skaffa sig mat under den kallare delen av året. Då är det viktigt att matbehållaren hålls ren, fåglarna ska inte kunna bajsa i maten. Det framkallar smittsamma sjukdomar och kan orsaka epidemier. Kan man inte kan hålla ”fågelbordet” rent så är det bättre att låta bli att mata.

Gräsänder föds upp i stora antal runt om i landet i jaktsyfte, dock skjuts det inte lika många. Det har nu resulterat i att det är många gräsänder runt vissa vattendrag, som stannar även under vintrarna eftersom de inte lärt sig vad flyttning innebär. Under vintern är det mycket svårt att få tag i föda som andfågel och många gräsänder svälter ihjäl. Det kan vara av etiskt skäl att stödmata gräsänder under vinterhalvåret. Mata dem gärna med exempelvis korn- eller havrekross. Men inte på sommaren!

Du kan mata sjöfåglar med detta under vintern:

  • Havre- och kornkross
  • Fågelfrön
  • Vindruvor
  • Sallad

Vår och sommar

Sjöfåglar och övriga fågelungar

Under vår och sommar har många människor och familjer intresset att mata sjöfåglar vid vattnet när det är bra väder. Det kanske är extra sött när fågelungarna kommer fram och tar brödbitarna. Följden blir när sjöfågelungar föds upp på bröd, eller annan vete – och sockerinnehållande föda blir att de blir mätta på det. Då kommer de inte att söka och äta sin naturliga föda med nödvändiga näringsämnen och kan därefter utveckla en svår vingproblematik, änglavingar. Detta syndrom är permanent och fågeln kan därmed inte flyga, se nedan. Mata inga fågelungar, låt dem få tag på föda själva med hjälp av deras föräldrar. Fågelungarna kan även bli för tama av kontakten med människor och råka illa ut pga. det. Måsungar ska inte heller stödmatas, deras föräldrar sköter det. Inga fågelungar behöver matas av människor, deras föräldrar sköter det. Vuxna sjöfåglar behöver inte ta skada av någon enstaka brödbit, dock är de känsliga för mögel. Bröd kan mögla om det är för gammalt eller om någon har lagt stora mängder vid strandkanten så brödet fått tid på sig att mögla.

 

 Kanadagåsunge, frisk  Vuxen kanadagås med änglavingar