Ibland hamnar fåglar på väldigt olämpliga platser. Vanligast är att fågelungar som ännu inte lärt sig att flyga hamnar på marken, vägar, trottoarer och torg. Det är fullt normalt att fågelungar lämnar sina boplatser innan de har lärt sig att flyga. De tillbringar en tid, ibland flera veckor, på marken för att lära sig flyga, hitta mat och lära sig sociala beteendemönster. Om fågelungen befinner sig på en olämplig plats där den riskerar att förolyckas eller skadas bör du vidta åtgärder direkt. Flytta fågeln till en lämpligare plats men iaktta försiktighet eftersom den kan ha beskyddande (läs: attackerande) föräldrar i närheten. Vi på SVR arbetar med rehabilitering av sjuka/skadade vilda fåglar. Vi har därför inte möjlighet att hjälpa till med friska fåglar som befinner sig på oönskade platser. Vi hänvisar därför till Fågelskyddsgruppen. Ta gärna inte kontakt med skadedjursbekämpande företag eller kommunens viltvård eftersom de i regel avlivar djuret trots att andra lösningar finns tillgängliga.

 

Gräsandsfamilj på en sluten innergård. Eftersom ällingarna inte kan flyga vid den här åldern måste de därför få hjälp med att förflyttas. Börja med att fånga in mamman, men skräm inte iväg henne! När honan är infångad och säkrad kan ungarna fångas in och placeras i separat utrymme. Har du inte rätt utrustning och erfarenhet vänligen kontakta en sakkunnig instans.