Skata-unge
Skatunge

Skator lever nära oss människor i trädgårdar, städer och parker. Ungarna hoppar ur boet för att fortsätta sin utveckling på marken där de även lär sig flyga. Det tar mellan två till fyra veckor tills de kan flyga. De har en svartvit fjäderdräkt och har kortare stjärtfjädrar än vuxna skator. De sitter på marken och deras föräldrar ser efter dem och matar dem tills de lärt sig att flyga. Ungarna behöver inte visa rädsla om du kommer nära dem, de har då ännu inte lärt sig att de ska akta sig för människor.