Det är vanligt att fåglar söker sig till ventilationer eller skorstenar, detta för att de behöver tillgång till lämpliga boplatser under häckningssäsong. Vi på SVR arbetar med rehabilitering av sjuka/skadade vilda fåglar. Vi har därför inte möjlighet att hjälpa till med att montera ned ventilationsrör/kanaler och hänvisar därför till din närmaste skorstensfejarmästare alternativt Fågelskyddsgruppen. Ta gärna inte kontakt med skadedjursbekämpande företag eftersom de i regel avlivar djuret trots att fågeln kan rehabiliteras. Se till att du har nätat in skorstenar och ventilationskanaler med putsnät.

Observera! Släpp inte ut en fågel som befunnit sig i din skorsten. Fågelns fjäderdräkt, hörselgångar och ögon är ofta kontaminerade av sot. Fågeln behöver bedömas av en viltrehabiliterare med tillstånd för den aktuella arten innan den kan släppas ut. När fågeln är infångad och säkrad hör ni av er till oss för bedömning. Ofta behöver fågeln behandling, återhämtning, föda och omfattande tvätt innan den kan släppas ut.

Ugglor som befunnit sig i skorstenar får ofta kontaminerad fjäderdräkt och nedslipade klor. De är beroende av en fullt fungerande fjäderdräkt för att kunna flyga ljudlöst och jaga föda. Släpp därför inte ut fågeln innan bedömning är gjord av oss.