De flesta fågelungar ska naturligt tillbringa en tid på marken, detta för att lära sig att flyga, hitta mat och lära sig viktiga sociala beteendemönster. Det kan ta upp till några veckor innan de är flygfärdiga beroende på arttillhörighet. Fågelungarnas föräldrar har inte möjlighet att vara hos ungarna hela tiden. Vissa arter sprider ut sina ungar över ett större område för att öka deras chanser att överleva. Ju äldre ungarna blir desto färre tillfällen kommer föräldrarna att stödmata sina ungar.

Om fågeln befinner sig på en olämplig plats, exempelvis en trafikerad väg eller trottoar, kan du ta upp ungen och flytta den åt sidan. Om fågeln är uppenbart skadad eller helt rosa (saknar sina fjädrar och dun) skall en viltrehabiliterare med tillstånd för den aktuella arten kontaktas. Fotografera fågelungen och skicka till oss för rådgivning, 0725695112.