Stockholms Vildfågel Rehab – SVR är registrerad hos Skatteverket som ideell förening (orgnr 802499-5774).
 
 

Uggleunge
Medlemskap

Föreningen är öppen för medlemskap för personer med intresse av föreningens verksamhet och som vill främja föreningens ändamål.
 
Medlemskap finns i form av

  • ordinarie medlemskap för enskilda som skall arbeta aktivt i föreningens verksamhet. Ordinarie medlem har rösträtt vid föreningens årsmöte.
  • stödjande medlemskap för organisationer, företag och enskilda som genom sitt medlemskap stöder föreningens verksamhet ekonomiskt. Stödjande medlem har inte rösträtt vid föreningens årsmöte.

 

Medlemsavgift

Medlemsavgift är 150:- per kalenderår. Medlemskap förutsätter betald medlemsavgift.
 
Ansökan om ordinarie medlemskap skall ställas till styrelsen.
 
Stödjande medlemskap erhålls efter inbetalning av medlemsavgift, vilket kan göras genom

  • Swish-betalning till Swish-nummer 123 641 69 37
  • Inbetalning till föreningens plusgiro nr 79 18 45-1 (ange “medlemsavgift”)
  • Inbetalning till föreningens bankgiro nr 5100-3788 (ange “medlemsavgift”)

Ange namn, e-postadress (alternativt bostadsadress då e-mail saknas) vid inbetalningen så att vi kan sända dig bekräftelse/medlemsbevis.
 

Gåva

Enskilda och juridiska personer kan stödja föreningen genom gåva, vilket kan ges genom

  • Swish-betalning till Swish-nummer 123 281 19 58
  • Inbetalning till föreningens plusgiro nr 79 18 45-1 (ange “gåva”)
  • Inbetalning till föreningens bankgiro nr 5100-3788 (ange “gåva”)