Svan på isSvanar flyttar i regel söderut under vinterhalvåret men om tillgången på mat bedöms som god, ofta till följd av utfodring från oss människor, kan vissa individer chansa på att stanna. Svanar som väljer att stanna håller sig generellt väldigt passiva under vinterhalvåret. En eller flera svanar som ligger stilla på isen är ofta ett tecken på att de samlar/sparar energi. Det är ytterst ovanligt att de faktiskt frusit fast. Om svanar trots allt fryser fast sker detta ofta när de för första gången kliver upp ur vattnet och lägger sig på isen. Då är det alltid bröstfjädrarna som fryser fast som antingen går av när svanen försöker förflytta sig eller smälter p.g.a. svanens höga yttertemperatur i fötterna.
 

Ha i åtanke att svanar och andra sjöfåglar kan ha väldigt svårt att gå på hala isar, de behöver alltså inte vara skadade eller ha frusit fast. Om det klart framgår att svanen kämpar för att ta sig fram kan den sitta fast i något – ofta i något annat än själva isen exempelvis fiskerelaterade saker såsom drag, linor eller nät. För att fastställa situationen måste man iaktta svanen under en längre period – ibland under flera dagar.

 

OBSERVERA! Vänligen kontakta inte Polismyndigheten eller kommunens viltvård för rådgivning. Ofta resulterar detta i att friska svanar som inte måste avlivas tyvärr skjuts till döds.

aldrig ut på osäkra isar, kasta inte ut föremål/sten mot svanen och skicka heller inte ut era hundar på isen för att rekognosera.
 
Är du övertygad att svanen är i behov av hjälp? Skicka en bild och beskrivning av ärendet via SMS till telefonnummer 0725695112.
 
En svan som har svårt att ställa sig upp på hal is. En helt normal och återkommande situation varje vinter. Kan vara läge att stödutfodra.
Ett svanpar som försöker ta sig fram genom ett tunt istäcke. En helt normal och återkommande situation varje vinter. Kan vara läge att stödutfodra.

© 2024 Stockholms Vildfågel Rehab - WordPress Theme by Kadence WP