Svanar på isen

Detta kan vara en vanlig syn på vintern, att hitta en svan som ligger på isen. De kan då stoppa in näbben under vingen, som svanen på bilden har gjort. De kan ligga upp till några dagar och vila. Vuxna friska svanar fastnar inte på isen, de har lärt sig hur de ska göra för att undvika det. Är svanen sjuk eller har fastnat i fiskelinor kan de fastna på isen och inte komma vidare, då behöver de vår hjälp. Kontakta oss på 0725695112. Årsungar måste lära sig hur de ska göra, de kan fastna med bröstfjädrarna som de kan slita loss. För detta krävs ingen åtgärd om inte svanen är sjuk eller fastnat i linor. En svan med hängande hals och stora isklumpar på fjäderdräkten är troligtvis sjuk eller skadad, kontakta oss om du ser en sådan. Generellt kan du tänka att många svanar kommer att ligga på isen och vila och det är vanligtvis inga konstigheter med det. Att ringa kommuner om detta kan resultera i att fullt friska vilande svanar skjuts till döds pga. okunskap hos jägare, vilket även vi avråder dig från att göra.

Fågel har flugit in i fönster/ hittat en fågel nedanför ett fönster/ ruta som inte flyger iväg när jag kommer.

Denna händelse betyder olika för olika arter. Hittar du en mindre fågel, i en storlek som en trast ska du låta den vara. Lägg den gärna under en buske så den får vila sig i skydd. Att transportera den till rehab är ofta onödigt, småfåglar är väldigt stresskänsliga och kan dö av stress.

Större fåglar, som rovfåglar har en större chans att klara sig. Om de skulle få en hård smäll så kan de behöva en längre tid att vila upp sig. Under de dagarna kan de vara på vår anläggning och få hjälp med att äta mm.

Haltande änder

Många vuxna gräsänder kan halta, vilket kan komma från olika orsaker. De flesta klarar sig bra ändå. Ser du en gräsand som haltar som du misstänker är akut skadad så försök fånga den, flyger den iväg så är det inget varken du eller vi kan göra. Det är nästintill omöjligt att manuellt fånga flygande fåglar.

 

Fåglar har byggt bo på ett olämpligt ställe.

Det kan hända att änder, duvor eller måsar, för att nämna några exempel, väljer att bygga bon och lägga ägg på olämpliga ställen. Det kan vara på balkongen eller på båten, ett ställe som varit obesökt av människor en längre tid. Hittar du ett fågelbo med ägg i på din balkong, båt eller på något annat ställe på din fastighet som du tänkt vistas på så kan du ta bort äggen och boet. Bekymras din arbetsplats av årliga måsungar och arga måsföräldrar? Se till att vaktmästare/ fastighetsskötare tar bort bo/ bo med ägg i tid, börja hålla utkik redan i maj. Om äggen har kläckts så ska inte ungarna tas bort då det kommer att dö. Åtgärder ska göras innan äggen har kläckts.

 

Ensamma fågelungar.

De flesta fågelungar lär sig att flyga på marken och det kan ta upp till några veckor innan de är flygfärdiga. Fågelungens föräldrar har inte möjlighet att vara hos ungen/ungarna hela tiden då de måste hämta mat till dem mm. Om inte fågelungen ser skadad ut eller sitter mitt på en väg, då kan du flytta den åt sidan, så ska du lämna ungen ifred. Om du vill kan du titta på bilderna ”hittat en fågel” och leta dig tills du hittar den bild som överensstämmer med fågeln du hittat. Om det inte hjälpte dig, ta en bild på fågelungen och skicka till oss på 0725695112 med en kort beskrivning.  

 

Änglavingar.

Detta är en kanadagås med änglavingar.

Änglavingar är ett obotligt anatomiskt syndrom som kan drabba sjöfåglar. Det är en vingproblematik som ger stora svårigheter att flyga, oftast utvecklar de ingen flygförmåga alls. Detta syndrom tros uppstå av att unga sjöfåglar fått i sig felaktig föda, ex. blivit mätta på bröd som människor har matat dem med under en sommar. När de blir mätta på bröd eller bullar orkar de inte äta sin naturliga föda som kan vara vattenväxter och kräldjur vilka innehåller viktiga näringsämnen. Mata aldrig fågelungar. Ser du en sjöfågel med änglavingar så finns det tyvärr inget att göra åt saken, tillståndet är permanent. Låt fågeln vara och ha gärna koll på den under vintern. Kommunjägare kommer förr eller senare att skjuta den.

 

Fågel i linor eller trådar/ blödande, vridna ben/ hängande vinge.

Här är det viktigt att du hjälper till. Vi kan inte göra mycket om du ser en akut skadad fågel och sedan väljer att gå hem för att sedan ”rapportera” detta till oss. Vi har ibland möjlighet att skicka ut volontärer som kan hjälpa till med infångandet av större fåglar, ex. rovfåglar och svanar. Men vi kan inte skicka ut en volontär till en plats där någon har sett en skadad fågel och inte stannat kvar på platsen. Risken är stor att fågeln försvinner från platsen. Våra volontärer ska skickas ut på fall där chansen är stor att ett infångande ska kunna ske. Stanna vid fågeln och ta en bild och skicka till oss på 0725695112 med en kort beskrivning. Ring oss och förbered med en låda/ kartong för ett infångande. Stanna kvar på platsen.

 

Ett fågelbo har ramlat ner med nakna fågelungar.

Tyvärr är det inte mycket att göra i detta fall, de nakna ungarna behöver värme och mat väldigt ofta. Enbart fågelföräldrarna har den kraften och energin att föda upp ungarna. Lägg undan boet och ungarna.

 

En rovfågel på marken (berguv).

När en rovfågel har ätit en större måltid kan de vara så mätta att de inte orkar flyga för tillfället. De står då på fötterna. Denna bild visar en berguv som ligger på magen, vilket rovfåglar gör om de är skadade eller sjuka. Hittar du en rovfågel som ligger på magen eller verkar skadad så ta en bild och skicka till oss med en kort beskrivning till vårt journummer på 0725695112. Efter du ha fått svar från oss att fånga den så ska du ta en tillräckligt stor låda/ kartong och lägga den i alt. lägga över fågeln.  Ta på dig kraftiga handskar, ex. svetsarhandskar för att skydda dig för fågelns klor, om du ska hantera den.

 

Katter och fåglar.

Katter är våra husdjur och en främmande art i vår utemiljö. De är ofta duktiga på att jaga fåglar och fågelungarna har inte en chans. Att sätta en ringklocka i kattens halsband kan varna vuxna fåglar så de får en chans att flyga iväg men det hjälper inte icke-flygfärdiga fågelungar som lätt blir bitna och leks med. Vi kan inte ta hänsyn att det finns katter i området och därför plocka upp alla fågelungar vi ser, då har vi snart inga fåglar kvar. En etisk lösning är att hålla katterna inne under vår och sommar så fågelungarna hinner bli flygfärdiga. Detta gäller även andra vilda djurarter som blir skadade av katter. Det är inte ”naturens gång” eller något naturligt i kretsloppet att katter tar fåglar då katter är avlade samt är en främmande art i vår utemiljö. De biter inte fåglar för att skaffa sig nödvändig föda utan för att följa sina instinkter som rovdjur. Tillfredsställ kattens jaktbehov på andra sätt än att den jagar vilda djur som stressas och skadas kraftigt. Vi får in väldigt många fåglar, speciellt trastar som blivit kattbitna och bakterierna i kattens saliv dödar fågeln långsamt. Husdjursägaren ansvarar för att sitt djur inte skadar andra djur och människor.

Hundar och fåglar.

Hundar härstammar ifrån vargen och är ett rovdjur, det är inte ovanligt att de vill jaga fåglar. Det är relativt vanligt att vi får in änder och duvor med kraftiga bett, vilket tyder på hundbett. Hunden är avlad på olika sätt och de är inte anpassade för att leva fritt i naturen. De biter inte fåglar för att skaffa sig nödvändig föda utan för att följa sina instinkter som rovdjur. Tillfredsställ hundens jaktbehov på andra sätt än att den jagar vilda djur som stressas och skadas kraftigt. Håll hunden kopplad och låt den inte komma i närheten av vilda djur. Inga andra vilda djur kommer att uppskatta kontakten med din hund. Husdjursägaren ansvarar för att sitt djur inte skadar andra djur och människor.