Gås med änglavinge

Gäller det en gås, svan eller and med vingskada enligt den här bilden?

Det här tillståndet är en anatomisk missbildning som brukar kallas för “änglavingar”. Det uppkommer vid ung ålder när fåglarnas vingar växer och utvecklas fel. Dessa fåglar har inte ont, men de kommer tyvärr aldrig att kunna flyga. Det finns ingen åtgärd eller behandling att tillgå. Fåglarna brukar oftast avlivas av kommunens viltvårdare eftersom de inte kan flytta söderut med sin övriga flock. De kräver således utfodring under vinterhalvåret för att klara sig.

 

 

Kan du konstatera en vingskada på fågeln måste du kontakta en viltrehabiliterare med tillstånd för den aktuella arten! Vänligen omhänderta fågeln, placera den i en kartong eller motsvarande och stäng locket. Tvångsmata inte fågeln, ge inte vatten eller interagera med den. Skicka därefter en bild och beskrivning av ärendet via SMS till telefonnummer 0725695112.